Arm ING, wie temt de leeuw?

De ING-top is de kop van jut vanwege de beloningssprong in 2003. Wie kan dat blokkeren? Kabinet, Tweede Kamer, dé concurrent, beleggers?

Één man kan een nieuw rondje oplopende beloningen van de ING-top blokkeren.

Die man is niet minister van Sociale Zaken A. de Geus (CDA), die gisteren een verontruste brief naar werkgeversorganisatie VNO-NCW stuurde en lik op stuk kreeg.

Het inkomen van ING-bestuursvoorzitter E. Kist steeg vorig jaar met 64 procent tot 1,16 miljoen euro. De stijging is een ,,enkel geval uit 2003'', reageert VNO-NCW, slaat niet op het najaarsakkoord en loonmatiging voor 2004 en 2005, en doet onrecht aan de bijdrage van de grote ondernemingen aan economisch herstel. Topman Kist van ING, dat een grote aandeelhouder is van PCM, de uitgever van NRC Handelsblad, is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW.

Arm ING. De geldgigant, met als logo de oranje leeuw, deed maandag zo zijn best met een aparte mediapresentatie door Kist en president-commissaris C. Herkströter over het beloningsbeleid. Nu is ING de kop van jut. Terwijl een deel van de beloningsachterstand die ING wil inlopen te herleiden is tot (on)bewuste matiging in het verleden.

In 2002 vergaten de commissarissen van ING bij hun tweejaarlijkse beoordeling de salarissen van de top te verhogen. In 1998 halveerde de ING-top zijn optiebeloning in reactie op de onrust over topsalarissen. Een van de spreekbuizen (,,exhibitionistische zelfverrijking'') was W.Kok, toenminister-president, nu ING-commissaris.

De man die de beloning ook niet tegenhoudt is N. Wellink, president van de Nederlandsche Bank, de toezichthouder. De centrale bank is immer bevreesd voor hoge korte-termijnbonussen die directeuren kunnen stimuleren om va banque te spelen: grote risico's nemen, met hoge winst- en bonuskansen. Een woordvoerder, die benadrukt dat de bank niet mag praten over individuele instellingen, noemt hoge bonussen ,,een punt van aandacht''.

De man die de beloning kan torpederen is ook niet minister G. Zalm van Financiën (VVD). Zalm zei gisteren in de Tweede Kamer dat de beloningssprong het kabinet niet zint, maar dat dit in de toekomst niet meer kan zonder instemming van de aandeelhouders.

De man die op aandeelhoudersvergadering van 27 april zijn veto wel kan uitbrengen is R. Groenink, bestuursvoorzitter van concurrent ABN Amro, die iets meer dan 5 procent van de ING-aandelen bezit. Sterker nog: ABN Amro heeft bij het ministerie van Financiën ook stemrecht gevraagd en gekregen op deze aandelen. Dat is verplicht bij `machtsuitoefening' in de financiële wereld. Aegon en Fortis die ook meer dan 5 procent van ING bezitten, hebben geen stemrecht gevraagd. De nieuwe aangescherpte Tabaksblat-gedragscode voor het bedrijfsleven vraagt professionele beleggers, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, om hun stem uit te brengen op aandeelhoudersvergaderingen. Zalm gisteren in de Kamer: ,,De aandeelhoudersvergadering is de enige die goed tegenspel kan bieden en kan kijken of ondernemers inderdaad hun geld waard zijn''.

ABN Amro wil desgevraagd niet vooruitlopen op de vergadering.

ING is zelf met meer dan 12 procent van de aandelen de grootste belegger bij ABN Amro. De bonus van Kist over 2003 van 400.000 euro was iets meer dan de helft van de bonus van Groenink in 2002: 705.000 euro. In 2002 kreeg Kist geen bonus. De systematiek van de bonussen bij ABN Amro verschilt niet wezenlijk van die bij ING. Cijfers over de beloning van de

ABN-Amro-top in 2003 zijn er nog niet.

Onder de kleinere, maar beduidende beleggers is PGGM, dat de pensioenen beheert van meer dan een miljoen werkers in zorg en welzijn. PGGM manifesteerde zich vorig jaar als grote belegger nadrukkelijk in de discussie over de beloning van de nieuwe Ahold-topman A. Moberg en eiste de afgelopen weken meer duidelijkheid van Koninklijke/Shell, toen bleek dat de olie- en gasreserves 20 procent lager uitkwamen.

Eind 2002 was ING de grootste individuele aandelenbelegging van PGGM. ING-commissaris A. Jacobs zit in de beleggingsadviescommissie van PGGM.

Maar de invloed van al deze beleggers valt in het niet bij die van een aparte stichting, die iedereen kan overstemmen als hij wil. De vijf bestuurders van deze Stichting ING Aandelen staan los van ING. In het verleden steunde de Stichting steeds het bestuur.

Als de aandeelhouders de verhoogde beloning steunen, rest nog een vraag: is de vakbond boos genoeg? Twee FNV-bonden hadden vorig jaar enig succes bij het beteugelen van topbeloningen (KPN en Getronics) door te dreigen met een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid.

    • Menno Tamminga