Verliefd op een analfabeet

Is iedereen gelijk of vragen de problemen van allochtonen om specifiek beleid? PvdA'ers kwamen er bij een debat over integratie niet uit.

Drie decennia geleden kwam de ideologie van links, zei gespreksleider Ronald Plasterk gisteravond aan het begin van het debat van de Haagse afdeling van de PvdA over de integratieproblematiek in de grote steden. Nu zitten we in de omgekeerde situatie. Plasterk: ,,Het zijn nu de sociaal-democraten die tegen rechts zeggen: dat kan je nu wel allemaal willen, maar valt het wel uit te voeren en hoe?''

Plasterk zette hiermee de toon van het debat in het Haagse Korzo-theater. Voor een naar afkomst en leeftijd zeer divers publiek spraken sociaal-democratische politici uit de vier grote steden over integratie. Dat volgmigratie beperkt moet worden, daar waren ze het wel over eens. Maar de manier waarop, dat is lastiger. Volgens de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb trekken de 8.000 tot 10.000 jaarlijkse volgmigranten uit Turkije en Marokko een te zware wissel op de samenleving. ,,De rek is er uit om meer mensen op te nemen.'' Wethouder Pierre Heijnen uit Den Haag: ,,De aantallen moeten omlaag. Maar niet door aan de vrije partnerkeuze te tornen. De oplossing moet uit de groep zelf komen.'' Hij wil naar een systeem met gelijke rechten voor alle burgers, waar tweede generatie allochtonen niet meer toegeven aan de sociale druk van familie. Dominic Schrijer, lid van het dagelijks bestuur van de deelraad Rotterdam-Charlois, zei wel voor beperkte toelating te zijn. ,,De instroom van Turken en Marokkanen is een probleem. Er zijn argumenten om de leeftijdsgrens voor deze groep te verhogen naar 21 jaar. Misschien dat dit na een tijdje weer kan worden teruggedraaid, maar voor deze problematiek mag er specialistisch beleid komen.''

Volgens Mohamed Sini, PvdA-raadslid te Utrecht, is het beperken van de instroom niet de oplossing. ,,Het probleem is niet de kwantiteit van de migranten, maar de kwaliteit. De overheid kan dit niet naar haar hand zetten. Deze groep moet zelf veranderen. Daarom moet er een eis worden gesteld aan het taalniveau, het kennisniveau en het opleidingsnivau van mensen die hier willen komen. We moeten selecteren aan de poort.'' Deze opvatting veroorzaakte onrust. ,,Ja, maar als je dan verliefd wordt!'', riep een man vanuit de zaal. ,,Dan moet je denken aan de toekomst van je kinderen. Je kan verliefd worden op een analfabeet, maar zorg dan ook voor een opleiding'', pareerde Sini. Hij ging er hierbij van uit dat de mensen die hier willen komen niet dom zijn, maar nooit de kans hebben gekregen om naar school te gaan.

Hoofddoekjes blijven een bron van discussie, zelfs over de vraag of de discussie gevoerd moet worden of niet. PvdA-raadslid Jantiene Kriens uit Rotterdam: ,,De discussie gaat over de vrijheid om de hoofddoek te dragen of de vrijheid om hem niet te dragen. Niet over de hoofddoek op zich.'' Sini was het hier niet mee eens. ,,De discussie is contraproductief. Het raakt aan de emancipatie, omdat het voor sommige vrouwen een middel is om mee te kunnen doen aan het openbare leven.''

Kriens is nu tegen een verbod, omdat tegenover de verplichting door anderen ook een zelfbewuste keuze voor de hoofddoek kan staan. Wellicht is het hele debat niet nodig, omdat integratie gewoon tijd kost, zo werd geopperd. Pierrre Heijnen: ,,Jongeren vinden integratie iets voor hun ouders. Zij zijn gewoon Hagenees en kennen het land van hun ouders alleen van vakantie.''

    • Marije van Dalen
    • Froukje Santing