Van Aartsen: Donner `laks' met terreur

Minister Donner (Justitie, CDA) is volgens fractievoorzitter Van Aartsen van de VVD ,,laks'' in het bestrijden van het internationaal terrorisme. Dat zei Van Aartsen gisteren tijdens een politiek café in Sneek.

Het verwijt van Donner dat ,,als de VVD een godsdienstoorlog wil voeren, dat maar zonder mij moet'' is volgens Van Aartsen ,,een minister van de kroon onwaardig''.

Van Aartsen verwijt de minister een rookgordijn op te trekken om zijn ,,lakse houding'' te verhullen. In plaats van ,,rookgordijnen op te trekken'' zou Donner juist een ,,Churchilliaanse visie'' moeten hebben op de strijd tegen het terrorisme ,,die een lange strijd gaat worden'', aldus Van Aartsen. ,,Zeker na de aanslagen in Madrid van vorige week is het tijd laksheid en twijfel af te leggen en stappen te nemen.''.

Op vijf punten doet Donner het volgens Van Aartsen fout. Zo weigert hij op te treden tegen moskeeën waar ,,dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen'', negeert hij de wens van de Tweede Kamer om de financiering van fundamentalistische geloofsgenootschappen aan de kaak te stellen en wil hij er niet aan het Burgelijk Wetboek zo aan te passen dat kerkelijke organisaties ook civiel en strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als zij de wet overtreden. Ook moet Donner er voor zorgen dat informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) gebruikt kan worden in strafzaken.

In een reactie zegt een woordvoerder van Donner dat de minister al een heleboel doet om het terrorisme aan te pakken. Zo wil hij de informatie van de AIVD met spoed inzetten bij strafzaken, ligt er een antiterrorismewet bij de Eerste Kamer en worden de stichtingsbesturen van moskeeën wel degelijk aangepakt als zij onoirbare dingen doen, aldus de woordvoerder.

CDA-fractievoorzitter Verhagen hekelt de ,,buitengewoon schrille toon'' die Van Aartsen aanslaat. ,,Er is inhoudelijk geen enkel verschil van mening in de coalitie over dit onderwerp'', aldus een woordvoerder.