Top ING krijgt 50 pct meer

Bank en verzekeraar ING verwacht dat de achterstand van de beloning van zijn bestuurders, ondanks een inhaalslag met gemiddeld vijftig procent vorig jaar, nog niet is ingelopen. Dit jaar gaat het vaste salaris van de bestuurders, conform het najaarsakkoord, niet omhoog.

De beloningsstijging zorgde, voor de tweede keer in twaalf maanden, voor boze reacties van vakbonden en de ondernemingsraad. ,,Dit is een provocatie''(CNV Dienstenbond), een ,,volstrekt verkeerd signaal'' (vakbond De Unie) en ,,niet motiverend (ondernemingsraad). In 2003 gingen de vaste salarissen van de top met 7,5 procent omhoog, terwijl de winstbonus van bijvoorbeeld bestuursvoorzitter E. Kist van nul (2002) naar 400.000 euro ging. Vooral daardoor steeg zijn beloning met 64 procent naar 1,16 miljoen euro. Verder krijgt Kist 41.250 opties (kooprechten) op aandelen en 13.750 ING-aandelen, die over drie jaar worden uitbetaald als de prestatienormen dan nog steeds worden gehaald.

De afgelopen weken zeiden ook KPN, ASML en Akzo Nobel dat hun topbeloningen verder omhoog moet om het gat met vergelijkbare bedrijven te dichten.

ING gaf gisteren als eerste bedrijf een aparte toelichting voor de media om het nieuwe `loongebouw' van de top uit te leggen. De aankondiging van de inhaalslag op de aandeelhoudersvergadering vorig jaar zorgde toen voor ongenoegen, doordat Nederlandse ING'ers bij de CAO-onderhandelingen werden gemaand zich te matigen.

ING wil zijn bestuurders en andere hogere leidinggevenden veel meer naar prestaties gaan belonen dan nu gebruikelijk is. De norm van C. Herkströter, voorzitter van de raad van commissarissen waarvan ook ex-premier W. Kok deel uitmaakt, is eenderde vast salaris, eenderde bonus en eenderde opties en gratis aandelen.

Herkströter en Kist maakten duidelijk dat ING wat hen betreft ook met de verhoogde bonussen het najaarsakkoord volgt, doordat het akkoord wel hogere prestatiebeloningen toestaat.

Voor de hoogte van de beloning kijkt ING om de drie jaar naar een groep vergelijkbare bedrijven. Uit die analyse kwam eind 2002 dat de ING-top te weinig betaald kreeg, mede doordat de commissarissen in 2002 bij de tweejaarlijkse beoordeling de salarissen niet hadden verhoogd.