Steun actie EU tegen Microsoft

Eurocommissaris Monti (Mededinging) krijgt de unanieme steun van nationale mededingingsautoriteiten uit de EU-lidstaten voor zijn voornemen Microsoft te bestraffen wegens misbruik van zijn dominantie op de markt voor personal computers.

Dit heeft Monti's woordvoerster gisteren meegedeeld. De Europese Commissie neemt op 24 maart een definitief besluit.

Vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders, waaronder de Nederlandse NMa, waren gisteren in Brussel om zich over het ontwerpbesluit te buigen. Hun opinie is niet meer dan een advies, maar betekent een belangrijke steun in de rug voor Monti. Volgens waarnemers zal het nu moeilijker zijn op het laatste moment nog tot een akkoord met Microsoft te komen.

De nationale toezichthouders komen maandag opnieuw naar Brussel om over een boete voor Microsoft te praten. Monti's woordvoerster onderstreepte gisteren dat de hoogte van de boete nog niet is vastgesteld. Het maximum ligt volgens de Europese mededingingsregels op 10 procent van de omzet, wat voor Microsoft neerkomt op ruim 3 miljard dollar.

In augustus vorig jaar gaf de Europese Commissie al aan over ,,harde bewijzen'' te beschikken dat Microsoft zijn marktdominantie misbruikt door de koppeling van het pc-besturingssysteem Windows aan Media Player – software voor audio en video – waardoor concurrenten als RealNetworks worden uitgeschakeld.

Ook op de markt voor goedkope servers (computers in kantoornetwerken) misbruikt Microsoft volgens de Commissie zijn dominante positie tegen concurrenten als SunMicrosystems. Volgens goed ingelichte kringen wil de Europese Commissie Microsoft verplichten `schone' Windows-besturingssystemen aan computerfabrikanten te leveren, zodat deze er audio- en videosoftware van Microsoft-concurrenten aan kunnen koppelen. Daarnaast kan Microsoft dan Windows met Media Player blijven leveren. Een zelfde constructie zou moeten gelden als Microsoft andere accessoires aan Windows wil koppelen.

De Europese Commissie wil verder dat Microsoft interface-codes prijsgeeft om concurrenten op de servermarkt een kans te geven. Ze zou Microsoft enkele maanden willen geven om zelf een modus met de concurrenten te vinden. Zo vermindert de Commissie het risico dat Microsoft met succes naar het Europese Hof stapt.