Premier zet normendebat voort in VS

Normen en waarden zijn uitgegroeid tot het handelsmerk van premier Balkenende. Ook aan de vermaarde universiteit van Princeton, waar de premier gisteren de Abraham Kuyper-prijs ontving, tracteerde hij zijn Amerikaanse gehoor op een verhaal over dit thema. Met zichtbaar genoegen beklom de premier na het in ontvangst nemen van de prijs de kansel om een klein uur te spreken over `Solid values for a better future'.

Balkenende stapte hiermee in de voetsporen van Abraham Kuyper. De gereformeerde voorman hield in 1898 een reeks geruchtmakende lezingen over het calvinisme. Volgens CDA-voorman Balkenende zijn Kuypers denkbeelden nog volkomen actueel: heb altijd oog voor waardenbesef, zorg dat er volop ruimte is voor gespreide verantwoordelijkheid en wees maatschappelijk betrokken.

Balkenende maakte er geen geheim van zich in zijn element te voelen in de rustige omgeving van de theologische faculteit van Princeton. ,,Wat mij hier, in de VS, opvalt is dat zoveel mensen die politiek en maatschappelijk actief zijn, uiting geven aan hun christen-zijn'', aldus de premier. ,,De secularisatie heeft wat dat betreft bij ons veel meer toegeslagen dan bij u'', stelde hij met enige spijt in zijn stem vast.

Vervolgens brak Balkenende een lans voor de vrijheid van godsdienst in Nederland, die ook voor moslims geldt. Hij suggereerde dat sommigen de vrijheid van de moskee te zeer wensen te beperken. ,,De rechtsstaat eist gelijkberechtiging'', verklaarde Balkenende.

Ook stelde hij dat de vrijheid van onderwijs in geen geval zou mogen worden aangetast. Ouders, ook islamitische ouders, moeten het recht hebben een school op te richten voor hun kinderen. ,,En ook hier is sprake van groeiend verzet en de wens dergelijke onderwijsvrijheden in te perken'', waarschuwde de premier. ,,Toch mag hier niet aan worden toegegeven.''