Pensioenplan PvdA 3

,,De PvdA wil de fiscale subsidie op pensioenpremies afschaffen boven een inkomen van 45.000 euro.'' `Kap pensioensteun rijken', kopt deze krant op 9 maart. Omdat de fiscus tot nu toe minder heeft afgenomen dan deze partij wil. Dit is onthullend: alles is volgens deze van de fiscus. Wat hij de belastingplichtige laat, is een gunst, een aalmoes, subsidie, staatssteun. Het roept Orwell's spook van Big Brother op.

    • Mr L. van Heijningen