Partij Schröder wil dissidenten royeren

De SPD wil zes leden royeren die uit onvrede met de koers van bondskanselier Gerhard Schröder de oprichting van een nieuwe partij overwegen. De ontevreden sociaal-democraten hebben zich verenigd in de ,,Actiegroep werk en sociale rechtvaardigheid''. Ze vinden Schröders sociaal-economische hervormingen te neoliberaal.

Schröder zei gisteren dat het belang van dit soort initiatieven niet overschat mag worden. ,,Dergelijke acties waren er altijd al. Ze hebben de saamhorigheid en de visie van de Duitse sociaal-democratie in de afgelopen 140 jaar waarlijk niet ondermijnd en ik ben er tamelijk zeker van dat dit ook nu niet het geval zal zijn.''

Tot de actiegroep behoren een aantal vakbondsfunctionarissen uit Beieren en de hoogleraar economie Herbert Schui uit Hamburg. De initiatiefnemers genieten geen nationale bekendheid maar zijn al langer dan dertig jaar lid van de SPD. Vorig jaar zegden 40.000 leden van de SPD hun lidmaatschap op omdat ze de nieuwe koers van de partij te hardvochtig vinden.

Daarnaast hebben dertig mensen zich verenigd in het netwerk `www.wahlalternative.de', dat eveneens de oprichting van een nieuwe linkse partij overweegt. Volgens een gisteren gepubliceerd pamflet heeft de Duitse kiezer nog maar twee opties: het neoliberalisme van de SPD en het neoliberalisme van de conservatieve oppositie.

Volgens een van de initiatiefnemers, de econoom Axel Trost, laat het royement van de zes SPD-leden zien hoe zenuwachtig de partij is. ,,Er is geen debat, maar meteen repressie'', aldus Trost in de Berliner Zeitung. Dit weekeinde zal Schröder op een bijzonder partijcongres afstand doen van het voorzitterschap van de SPD, een manoeuvre bedoeld om critici de wind uit de zeilen te nemen.