Meesterprijs voor historicus Schöffer

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft historicus Ivo Schöffer bekroond met de `Prijs voor Meesterschap'. Schöffer schrijft vooral over de Nederlandse geschiedenis en werd bekend door het rapport De affaire-Menten 1945-1976. Overige prijzen, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs en de Henriëtte de Beaufort-prijs gingen respectievelijk naar Rob van der Linden voor zijn roman De hand, de kaars en de mot, en naar Léon Hanssen voor zijn biografie van Menno ter Braak.