Meer Australiërs onder armoedegrens

In Australië is het niet langer `fair go' voor iedereen. De kloof tussen arm en rijk groeit. Volgens een onderzoek van de Senaat leeft één op de vijf Australiërs in armoede. De conservatieve regering wijst de cijfers af.

Australië is bezig zijn gelijkheidstraditie kwijt te raken. Als de economische ontwikkelingen doorzetten, zal de traditie dat alle Australiërs een `fair go' krijgen geschiedenis worden. Dat stelt een commissie van de Australische Senaat na onderzoek naar armoede in het land.

Van de negentien miljoen Australiërs leven er volgens de commissie twee tot drieënhalf miljoen in armoede, ondanks de langdurige economische groei die het land doormaakt.

De conservatieve minister-president John Howard heeft de belangrijkste aanbeveling van de commissie, om een nationale strategie tegen armoede te ontwikkelen, onmiddellijk naast zich neergelegd. Howards regeringspartijen zien het rapport als een politiek instrument, ook al omdat later dit jaar parlementsverkiezingen worden gehouden. De commissie bestond in meerderheid uit senatoren van de oppositionele Laborpartij.

Bijna twee decennia geleden beloofde de toenmalige minister-president Bob Hawke (Labor) dat ,,binnen tien jaar geen enkel Australisch kind in armoe zou hoeven op te groeien''. De schrijvers van het Senaatsrapport stellen vast dat van die belofte, die naadloos aansloot bij de gekoesterde nationale egalitaire zelfvisie, weinig terecht is gekomen.

Volgens het rapport leeft meer dan één op de vijf Australiërs in gezinnen met een inkomen onder de 400 Australische dollar (240 euro) per week, het Australische minimumloon. Daardoor kunnen ze als `arm' worden getypeerd. Andere onderzoekers zeggen echter dat slechts een op de twintig Australiërs in armoe leeft.

Kerken en maatschappelijke organisaties denken dat de problemen niet opgelost worden. ,,Ik schaam me bijna dat we geen meerpartijen-steun kunnen krijgen voor zoiets belangrijks als armoe'', zei de voorzitter van de Australian Council of Social Services, Andrew McCallum.

Het rapport van de Senaat stelt dat de economische groei niet doorsijpelt naar de armste categorieën van de Australische samenleving. Howard erkende vorige week dat sommigen niet hebben geprofiteerd van de toegenomen welvaart. ,,Het is waar dat de rijken rijker zijn geworden, maar het is niet waar dat de armen armer zijn geworden'', vond de premier. Zijn regering wees ook op de nog steeds dalende werkloosheid in het land.

Maar het Senaatsrapport zegt dat werkloosheid lang niet altijd de onderliggende reden voor armoede is. Het stelt vast dat in 1975, toen ook een grootschalig onderzoek naar Australische armoede werd gedaan, slechts twee procent van de huishoudens met een volwassen voltijdswerker als `arm' werd aangeduid. ,,De commissie is nu informatie gegeven die aangeeft dat meer dan een miljoen Australiërs in armoe leven, ondanks het feit dat een of meer gezinsleden werk hebben.'' De commissie constateert dat veel werk nu voor lage lonen wordt verricht en dat het werk losser van aard is geworden. De inkomenszekerheid is daardoor verminderd.

De grootste Australische vakorganisatie, ACTU, vreest voor het ontstaan van een grote bevolkingsgroep van ,,werkende armen naar Amerikaans model''. Secretaris Greg Combet van de bond zei dat recente gegevens van het Australische bureau voor de statistiek aangeven ,,dat er een verontrustend hoge druk is op Australiërs die van inkomen uit arbeid afhankelijk zijn. Zestigduizend Australiërs in gezinnen met een arbeidsinkomen zijn genoodzaakt maaltijden over te slaan en meer dan een half miljoen kunnen de rekeningen niet op tijd betalen'', aldus Combet. Zijn organisatie voert actie om het nationale minimumloon te verhogen.

    • Hans van Kregten