`Kunst-enquête over illegalen was niet betamelijk'

Het Amsterdams college van B&W keurt het enquête-project van kunstenaar Martijn Engelbregt van eind vorig jaar af. Dat blijkt uit het antwoord van het gemeentebestuur op schriftelijke vragen van de CDA-fractie. Engelbregt verstuurde in december een vragenlijst in Amsterdam waarin gevraagd wordt illegalen aan te geven. Er ontstond verwarring omdat niet duidelijk was dat het om een kunstproject ging. De gemeente vindt dat ,,hoewel de intentie lovenswaardig is, de te verwachten gevolgen van het project over de grens van het betamelijke waren''. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat Engelbregt met 20.000 euro subsidie steunde, zegt na het project alerter te zijn geworden. ,,Onze medewerkers moeten goed opletten, zodat op tijd de R van risico op een project geplakt wordt en de directie gealarmeerd wordt'', aldus AFK's ad interim directeur Freek Ossel. ,,Wij leren van dit soort projecten. We gaan samen met de Balie bijeenkomsten organiseren met mensen uit de stad, waarbij over dit type kunst en de gevolgen wordt gediscussieerd.''