`Kerry kent grenzen macht VS'

Defensie-expert Alfred van Staden ziet president Bush graag vervangen door een Democraat. ,,Kerry begrijpt veel beter wat de grenzen van Amerika's macht zijn.''

,,John Kerry beseft veel beter dan George Bush dat Amerika het hoogtepunt van zijn militaire macht beleeft, maar het dieptepunt van zijn prestige in de wereld'', zegt prof.dr. A. van Staden, verbonden aan het instituut Clingendael in Den Haag. Mede daarom is het volgens deze defensie-expert in Europa's belang dat de volgende Amerikaanse president Kerry heet.

Van Staden verwijst naar enkele recente toespraken van de Democraat waarin hij het belang beklemtoont van multilateralisme, van VN-legitimatie voor militaire acties van de VS in de wereld, en van meer samenwerking met de NAVO-partners. ,,Daaruit blijkt dat hij veel beter dan Bush begrijpt wat de grenzen van Amerika's macht zijn. Hij zal meer dan Bush in de relaties met de Europese NAVO-bondgenoten investeren en minder alleen aan samenwerking doen als het de Verenigde Staten goed uit komt – het zogeheten cherry-picking.''

Natuurlijk moet Europa oppassen voor euforie, mocht Kerry gekozen worden, zegt Van Staden. Het is allang niet meer de elite aan de noordoostkust die Amerika in z'n eentje bestuurt, zoals sommige Europeanen nog graag geloven. Daarnaast zijn de belangen van de Verenigde Staten en Europa sinds het eind van de Koude Oorlog steeds meer uit elkaar gaan lopen.

Defensiespecialist Van Staden zet kanttekeningen bij het artikel van zijn Britse college Lawrence Freedman in The Financial Times, waarin deze stelt dat het niet zozeer de politieke kleur is die de mate van internationale samenwerking bepaalt als wel het feit of de president in zijn eerste of zijn tweede termijn zit. Van Staden acht de signalering van Freedman een ,,nuttige waarschuwing, maar niet meer dan dat. Freedman schiet door naar de andere kant. Ook hij kan de verschillen tussen Bush en Kerry niet ontkennen.''