Kamer wil proef met flitsender vragenuur

De Tweede Kamer gaat experimenteren met een andere, flitsender opzet van het wekelijkse vragenuurtje, dat rechtsstreeks op televisie wordt uitgezonden.

Dat is de uitkomst van het debat over de eigen werkwijze dat de Kamer gisteren voerde. Vrijwel alle partijen bleken ontevreden over de huidige werking van het vragenuurtje. Maximaal vier Kamerleden kunnen nu een vraag stellen aan een of meerdere bewindslieden, waarna alle fractie daarover meedebatteren. Een voorstel van D66 en LPF om het vragenuurtje af te schaffen kreeg geen steun.

In plaats daarvan worden volgende week alle vragen die Kamerleden willen stellen, op de agenda geplaatst, zo zegde Kamervoorzitter Weisglas toe. Dat moet leiden tot vlotte gedachtenwisselingen tussen een Kamerlid en minister, zonder interrupties van andere Kamerleden. Volgens Weisglas moet het wekelijkse vragenuurtje met name ,,aantrekkelijker om naar te kijken'' en ,,korter, flitsender'' worden.

Behalve de SP steunden alle fractie een voorstel van Kamerlid Dijksma (PvdA) aan de Kamercommissie voor de werkwijze om vóór 1 juni met ideeën te komen voor een nieuw opgezet vragenuurtje. Daartoe behoren de mogelijkheid om wekelijks alle fractievoorzitters met de premier te laten debatteren of om naar Engels voorbeeld alle Kamerleden de gelegenheid te geven vanaf hun plaats één korte vraag aan de premier te stellen.

De Kamer vindt dat haar eigen debatten nu vaak verzanden in details en dat Kamerleden te veel vragen stellen aan ministers en moties indienen. De fracties zijn het echter niet eens over formele regels om dat tegen te gaan.

Zo was er geen steun voor voorstellen van de VVD om een quotum op het aantal moties in te voeren en niet van de PvdA om in de Kamer elk jaar een verkiezing te organiseren voor een ,,gouden eikel'' voor de meest inhoudsloze motie. Er was ook geen steun voor een LPF-voorstel om vier keer per jaar een `verkiezingsdebat' in de Kamer te houden waaraan niet alle fractie zouden mogen meedoen.

CDA, VVD en D66 verzetten zich tegen het voorstel van Weisglas om voortaan alle procedurevergaderingen in commissies openbaar te laten zijn. Ook is nog onduidelijk of zijn voorstel steun krijgt dat debatten voortaan op de agenda kunnen worden gezet door minimaal 30 Kamerleden, in plaats van de helft zoals nu. Weisglas gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van invoering van een burgerinitatief, waarbij burgers zaken op de Kameragenda kunnen zetten. PvdA en LPF willen dat.

Bijna alle fracties vinden dat een efficëntere werkwijze vooral een kwestie is van cultuur. CDA en VVD willen dat het zogeheten presidium van de Tweede Kamer, geleid door Weisglas, binnen drie maanden met voorstellen komt om die te verbeteren.