Inspectie wil alternatieve kliniek sluiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil Eye4Care, een alternatieve kliniek in Harlingen, sluiten. Patiënten die er zich laten behandelen lopen gezondheidsrisico's met kans op blijvende schade. Er zou een pseudo-arts werken die met zelf ontwikkelde apparatuur kankerpatiënten behandelt. De clientèle zou voor meer dan driekwart uit terminale kankerpatiënten bestaan. De Inspectie deed aangifte bij het OM in Leeuwarden tegen overtreding van de wet door de directeur van de kliniek, die twee jaar geleden werd geopend. Op de website staat dat met behulp van ,,geavanceerde technieken'' patiënten worden behandeld die lijden aan reuma, MS, ME, kanker, migraine, alsmede mensen met een whiplash en een dwarslaesie. De Inspectie oordeelt dat de deskundigheid en bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskunst ontbreken, er ondeugdelijk materiaal wordt toegepast, handelingen onbekwaam worden uitgevoerd en er onjuiste informatie wordt verstrekt. Directeur D. Pathuis noemt de aantijgingen ,,onzorgvuldig, eenzijdig en onjuist''. Hij heeft zich nooit voor arts uitgegeven, zegt hij.