Immigranten

Het Centraal Planbureau heeft in zijn rapport aangetoond dat immigranten de samenleving meer kosten dan dat ze zelf verdienen voor de samenleving (NRC Handelsblad, 24 februari). Het gaat om de kosten van uitkeringen en subsidies voor allerlei projecten in het kader van armoede, analfabetisme, taal, leer- en ontwikkelingsachterstanden, etc. etc.

De onomstotelijke conclusie hieruit is dat onze samenleving, met zijn mensen en organisaties, meer in dienst staat van migranten dan andersom. Een op verzoek van deze krant geschreven opinieartikel van The Economist-redacteur John Peet (10 maart) wil ons doen geloven dat nog meer immigratie ons land en zelfs Europa zal redden uit zijn economische problemen. Ik ben niet overtuigd.

Wat Peet denkt is een illusie, omdat slechts immigranten die in dienst kunnen staan van deze samenleving, een bijdrage kunnen leveren aan economisch herstel. Niet de immigranten, zoals er inmiddels al grote aantallen zijn, die door deze samenleving op sleeptouw genomen moeten worden in de vorm van uitkeringen of subsidies. Aan deze feiten gaat Peet ten onrechte geheel voorbij, zodat het slechts wishfull thinking is wat hij doet. Met Peets ideeën komen er meer problemen bij dan er worden opgelost.

    • R.G.A. Engels