Energieraad wil stroomnet bij bedrijven houden

De energiebedrijven moeten niet volledig de eigendom verliezen van de energienetten. Dat staat in een advies dat de Algemene Energieraad vandaag aan minister Brinkhorst (Economische Zaken) aanbiedt.

De energiebedrijven zijn nu nog voor 60 procent eigenaar (ongeveer 2 miljard euro) van het hoogspanningsnet, de `ruggegraat' van het Nederlandse electriciteitsnetwerk. Het overheidsbedrijf Tennet bezit de overige 40 procent. De energieraad adviseert om het volledige hoogspanningsnet bij Tennet onder te brengen, omdat dit snelle besluitvorming bij dreigende stroomstoringen en beslissingen over investeringen in het net vergemakkelijkt.

De energiebedrijven bezitten alle regionale distributienetten, die samen volgens een schatting van de Energieraad zo'n 16 miljard euro waard zijn. De Energieraad, waar oud-Shell-manager P. Vogtländer voorzitter is, beveelt aan om die netten niet af te splitsen van de energiebedrijven. De netten vormen het belangrijkste bezit en een solide inkomstenbron van de bedrijven.

Als zij hiervan afstand moeten doen, verliezen ze het grootste deel van hun waarde. Daarmee kunnen ze volgens de Energieraad een gemakkelijke prooi worden voor overname door buitenlandse partijen. De bedrijven vrezen dat Brinkhorst aanstuurt op afsplitsing van de netten. De minister vindt dat productie en verkoop enerzijds, en distributie anderzijds, niet in dezelfde handen mogen zijn. Naar verwachting maakt de minister zijn plannen voor de energiesector volgende week bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De energieraad vindt afsplitsing op dit moment onverstandig, omdat overname van bedrijven als Nuon en Eneco door `energiereuzen' als het Franse EdF of het Duitse Eon het aantal aanbieders op een toekomstige Europese energiemarkt zou reduceren. ,,Dit zou de concurrentie en daarmee het belang van de consument ernstig schaden'', aldus een woordvoerder. Als de Nederlandse energiebedrijven hun netten mogen behouden, kunnen zij voorlopig zelfstandig blijven. Later kunnen ze eventueel fuseren tot een energiebedrijf dat groot genoeg is om overeind te blijven in een vrije Europese energiemarkt. Voor zo'n fusie, gewenst door Nuon en Essent, vindt de Energieraad het op dit moment nog te vroeg, omdat hierdoor te weinig bedrijven op de Nederlandse energiemarkt zouden overblijven.

De Energieraad beveelt wel een ,,strikte juridische en organisatorische scheiding'' tussen verkoop, productie en distributie van elektriciteit aan. De energieraad denkt dat hiermee voldoende aan Brinkhorsts zorgen over machtsverstrengeling tegemoet wordt gekomen.

Werkgeversvereniging VNO-NCW steunt het advies van de Energieraad. ,,Afscheiding van de netten nu, zullen wij later waarschijnlijk zeer betreuren'', zei voorzitter Schraven vanochtend in een persbericht.