Draaideurcriminelen

Met ontsteltenis las ik het bericht dat gevangenisdirecteuren waren ontslagen vanwege interne kritiek op het beleid van Justitie. Maar wat is de kritiek die de top van het departement en de minister zo slecht uitkomt? Uit de berichtgeving blijkt dat zij het niet eens zijn met de beleidswijziging om de justitiële taak te beperken tot vervolgen en opsluiten, en geen verantwoordelijkheid (meer) te nemen voor de resocialisatie en reïntegratie van delinquenten.

De achtergrond van het nieuwe beleid van Justitie lijkt te zijn dat men de moed heeft opgegeven dat met name veelplegers nog kunnen worden geïntegreerd in de samenleving. Die groep wordt als mens afgeboekt. Dat is verassend, omdat de partij van de minister onlangs, toen het ging om de gratis heroïneverstrekking aan verslaafden (ook geen gemakkelijke groep) vond ,,dat we niemand moeten afschrijven''.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat alle pogingen die tot op heden werden ondernomen om met name stelselmatige daders weer goed in de samenleving te integreren, niet veel hebben geholpen. De recidive bij deze groep is zeer hoog (rond 75 procent). De reactie dat het allemaal kennelijk geen zin heeft, is dan ook voorstelbaar.

Uit onderzoek van over de hele wereld blijkt dat opsluiten alleen niet helpt. Jongeren blijken te recidiveren. Dit leidt weer tot zwaardere straffen en dat leidt weer tot ernstiger criminaliteit. Een dergelijk beleid leidt slechts tot een veiligheid die precies zolang duurt als de daders achter slot en grendel zitten.

Hoe een dergelijke aanpak in de praktijk werkt, is goed te zien in bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar men relatief een veel groter aantal gevangenen en een veel hogere ernstige criminaliteit kent. Kortom, het door het departement voorgestane beleid leidt niet tot minder criminaliteit en grotere veiligheid, maar tot steeds langere straffen en meer gevangenen en dus tot hogere kosten voor de gemeenschap. Een gevangeniscel kost de gemeenschap gemiddeld 173 euro per dag. Zelfs een cel met sober regime kost de gemeenschap al 138 euro per dag.

    • Drs. J.C. Boele van Hensbroek