Wessanen volgt gehele code Tabaksblat

Voedingsbedrijf Wessanen (Zonnatura, Beckers) breekt zijn beschermingsconstructies af. Het concern heeft besloten de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur volledig over te nemen.

Daarmee is Wessanen een van de eerste ondernemingen in Nederland die de code Tabaksblat, die op 1 januari volgend jaar wettelijke kracht krijgt, volledig navolgt. ,,Transparantie en controleerbaarheid van ondernemingen is van toenemend belang voor kapitaalverschaffers'', verklaart een woordvoerder van het bedrijf het besluit.

De zegsman van Wessanen verwijst ook naar het groeiende aantal Britse en Amerikaanse beleggers dat de laatste jaren investeert in het concern. ,,Die eisen meer openheid, dus moeten we een paar stappen vooruit maken.''

Wessanen heeft besloten om de stichting Preferente Aandelen op te heffen en stemrecht te geven aan de houders van certificaten op aandelen Wessanen. Dat stemrecht berust nu bij een administratiekantoor, dat onder controle staat van het Wessanenbestuur.

Ander uitvloeisel van de code Tabaksblat is dat Wessanen alle contracten van bestuurders omzet in contracten met een looptijd van vier jaar. Volgens een woordvoerder praat Wessanen al met bestuurders over invoering van deze maatregel. Beloningsregelingen en bonussen worden in lijn gebracht met de uitgangspunten van de code Tabaksblat en worden voortaan ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd.

Wessanen stelt aandeelhouders straks ook in staat zich uit te spreken over het functioneren van de raden van bestuur en commissarissen. Het bedrijf maakt een einde aan de gecombineerde vergaderingen van raad van bestuur en raad van commissarissen. Volgens Tabaksblat moeten die raden onafhankelijk van elkaar opereren.

Wessanen zal het voorstel om de code Tabaksblat over te nemen voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering van 31 maart. Een woordvoerder van Wessanen liet vanochtend weten dat de raad van bestuur verwacht dat de maatregelen ,,rond komende zomer'' ingaan.

De afgelopen weken maakten al meer bedrijven bekend dat ze de code Tabaksblat ondersteunen. De meeste hiervan nemen de aanbevelingen slechts gedeeltelijk over. Daartoe behoren onder andere ABN Amro, Aegon, Ahold, Numico en Akzo Nobel.