Vertrek Pronk door conflict met Verdonk

Oud-minister Jan Pronk (PvdA) treedt eind deze week af als voorzitter van de Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) als de Kamer hem niet steunt in zijn conflict met minister Verdonk.

De VVD-minister van Vreemdelingenzaken en Integratie wil niet met Pronk praten zolang deze niet terugkomt op zijn uitlating dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers ,,deporteert''. De coalitiefracties (VVD, CDA en D66) zijn niet van plan aan Pronks verzoek tegemoet te komen. PvdA, GroenLinks en SP zijn wel bereid het conflict morgen aan de orde te stellen in een debat met de minister.

Pronk vindt dat gesproken kan worden van ,,deportatie'' als direct na de uitzetting naar het land van herkomst arrestatie in dat land volgt. Hij noemde als voorbeeld Somalië. Pronk vroeg de Kamer gisteren in het televisieprogramma Buitenhof in te grijpen in het conflict. De oud-minister is niet van plan zijn kwalificatie in te trekken, maar wil ook geen belemmering zijn bij het overleg tussen de VON en Verdonk. Hij is desnoods bereid af te treden als voorzitter van de vluchtelingenorganisatie als Verdonk blijft weigeren hem te zien.

PvdA'er De Vries noemde het vanmorgen ,,onbegrijpelijk'' dat Pronk en Verdonk het niet eens kunnen worden. Verdonk gebruikt volgens het Tweede-Kamerlid haar ,,machtspositie'. Hij zal morgen in een debat over het uitzetten van asielzoekers naar Tsjetsjenië de ruzie aan de orde stellen. ,,Pronk heeft het over die landen waar mensen verdwijnen als ze teruggestuurd worden, als hij spreekt over deportatie'', zegt De Vries. SP'er De Wit zei gisteren voor de radio dat hij Verdonk desnoods naar de Kamer wil roepen om tekst en uitleg te geven over het conflict. Eerder al stelden PvdA, GroenLinks en de SP vragen aan Verdonk over de kwestie. Die zijn nog niet beantwoord.

De coalitiefracties in de Kamer willen zich niet bemoeien met het conflict. VVD'er Visser: ,,Hoe langer ik erover nadenk, des te irritanter ik het vind. Pronk draait de boel om. Niet Verdonk maar hij heeft iets fout gedaan. Niet Verdonk maar Pronk moet gecorrigeerd worden.'' Ook het CDA laat bij monde van Kamerlid Van Fessem weten Pronk niet te steunen. ,,Het is een zaak van Pronk en Verdonk zelf. ,,De term deportatie gebruik je niet in een democratisch meningsverschil'', aldus Van Fessem gisteren.