Ultimatum van Georgië aan Adzjarië

In Georgië is de spanning tussen de regering en die van de semi-onafhankelijke regio Adzjarië hoog opgelopen. Gisteren ontzegden de Adzjariërs president Michail Saakasjvili de toegang tot het gebied. De president bracht daarop het leger in staat van paraatheid.

Hij stelde Adzjarië 's avonds een ultimatum: de regio moet zijn semi-onafhankelijkheid binnen 24 uur beëindigen.

Saakasjvili wilde gisteren naar de Adzjarische hoofdstad Batoemi om er campagne te voeren voor de Georgische parlementsverkiezingen van 28 maart. Bij de grensplaats Tsjolochi werd hij echter tot twee keer toe door gewapende Adzjariërs tegengehouden en teruggestuurd. Daarop alarmeerde Saakasjvili het leger en sloot hij het luchtruim boven Adzjarië. Hij beloofde de regio zonder bloedvergieten weer onder controle van Tbilisi te brengen.

De leider van Adzjarië, Aslan Abasjidze, zei in Moskou, waar hij gisteren op bezoek was, dat Saakasjvili een coup tegen hem in de zin had. Hij vroeg de Russische regering om hulp. Die kwam prompt in de vorm van een waarschuwing aan het adres van Saakasjvili. Die, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, moet geen geweld gebruiken tegen Adzjarië. ,,In het geval van een crisis ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de Georgische leiding.'' Abasjidzje zei tegen journalisten dat Saakasjvili hem in een telefoongesprek had verboden naar Batoemi terug te keren. Als hij dat toch zou proberen, zou Saakasjvili zijn vliegtuig laten neerschieten. ,,Ik heb geantwoord dat ik hem persoonlijk mijn vertrektijd en het vluchtnummer laat weten. Laat hem maar proberen me neer te schieten'', aldus Abasjidze. Hij vloog gisteravond ongestoord van Moskou naar Batoemi terug.

President Saakasjvili riep gisteren Rusland op zich buiten het conflict te houden. Refererend aan het bestaan van twee Russische bases in Georgië (één ervan ligt in Adzjarië) zei Saakasjvili: ,,Geen enkele Russische tank mag zijn basis verlaten. Dit is niet hun land, dit is ons land.''

Vandaag presenteerde Saakasjvili de Georgische regering een aantal maatregelen die tegen ,,de feodale macht'' in Adzjarië worden genomen als de regio niet aan het ultimatum voldoet. De plannen voorzien in een economische blokkade, de sluiting van het luchtruim, de sluiting van de grenspost Sarpi (op de grens van Adzjarië en Turkije) en de haven van Batoemi. De Adzjariërs maakten gisteren melding van Georgische troepenconcentraties langs de grens.

Abasjidze regeert het relatief welvarende Adzjarië sinds 1991. Onder bescherming van de Russische basis in Batoemi heeft de zeer pro-Russische Abasjidze een omvangrijk smokkelnetwerk op buurland Turkije opgezet. Financiële afdrachten van de handel met Turkije aan Tbilisi hebben al jaren niet meer plaats en de facto heeft Tbilisi in Adzjarië niets meer te zeggen. Abasjidze stond op voet van vijandigheid met de voormalige president Sjevardnadze, maar zijn relatie tot diens opvolger Saakasjvili is nog slechter. De `rozenrevolutie' die in november vorig jaar leidde tot de val van Sjevardnadze werd door Abasjidze omschreven als een staatsgreep. Rusland steunt Abasjidze; het stelt Adzjarische reizigers zelfs vrij van de visumverplichting die voor Georgiërs wel geldt.