Meeste werklozen in Rotterdam

De werkloosheid is in Rotterdam bijna tweemaal hoger dan het landelijk gemiddelde. 10,3 procent van de beroepsbevolking in de stad zat in 2003 zonder werk, tegen gemiddeld 5,3 procent in Nederland. Dat blijkt uit vandaag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers. Provinciaal gezien liep de werkloosheid het hardste op in Flevoland. In Flevoland was vorig jaar ruim 7 procent werkloos, tegen 5 procent een jaar eerder. De provincie Groningen kende in 2003 net als in voorgaande jaren de hoogste werkloosheid van Nederland, 8 procent.