Kardinaal König overleden

In Wenen is zaterdag op 98-jarige leeftijd de Oostenrijkse kardinaal Franz König overleden. König werd in 1956 aartsbisschop van Wenen en werd twee jaar later kardinaal. Hij had in de jaren zestig grote invloed op het Oost-Europabeleid van de katholieke kerk. Hij was nauw betrokken bij de voorbereidingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. In 1964 nam hij deel aan een omstreden conferentie in Bombay met drie niet-christelijke kerken. Twee jaar later werd hij voorzitter van het pauselijke secretariaat voor niet-gelovigen, een functie die hij tot 1981 bekleedde. Twee keer, in 1963 en in 1978, werd zijn naam genoemd als kandidaat voor het pausschap.