Fraude met premies vorig jaar 60 miljoen

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft vorig jaar 68 gevallen van illegale arbeid en zwart werk ontdekt. In het totaal bedroeg deze fraude met belastingen en sociale premies 60 miljoen euro. De meeste fraude werd gepleegd bij bedrijven in de uitzendbranche en de vleessector. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van de SIOD, dat vandaag verscheen.

De SIOD is een jaar geleden opgericht voor de opsporing van grote, complexe fraude met de sociale zekerheid. Arbeidsinspectie en UWV stuiten bij de controles vaak op ingewikkelde zaken waarin verschillende vormen van fraude samenkomen, zoals illegale arbeid in combinatie met het vervalsen van identiteitsbewijzen. Die zaken worden verder onderzocht door de SIOD, die onder andere adviezen geeft om de wetgeving aan te passen. De SIOD heeft in verband met de fraudepraktijken vorig jaar 228 verdachten aangehouden. Uit het rapport blijkt dat het bij gevallen van illegale arbeid steeds vaker om arbeiders van buiten de Europese Unie gaat. Een voorbeeld daarvan zijn de computerdeskundigen uit India die op een bezoekersvisum in Nederland aan het werk zijn.

De meeste fraude wordt gepleegd in sectoren waar veel laagopgeleide mensen werken zoals in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw, de vleessector en de bouw. Maar ook in ICT en gezondheidszorg, waar vooral hoger opgeleiden werken, werden fraudegevallen onderzocht.

Het rapport meldde ook een geval van internationale detacheringsfraude. Werknemers uit een EU-lidstaat werden door een Nederlands bedrijf in België aan het werk gezet, zonder afdracht van sociale premies.