Dümig opvolger Joustra bij UWV

Tjibbe Joustra, de teruggetreden bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV, wordt opgevolgd door de juriste Annette Dümig, nu lid van de Raad van Bestuur van UWV. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dümig (55) neemt vanaf vandaag de taken over van T. Annink, de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie die tijdelijk de leiding van UWV waarnam. Annink keert terug naar Defensie.

De nieuwe UWV-bestuursvoorzitter was eerder werkzaam als algemeen directeur van Gak Nederland, een van de uitkeringsinstanties waaruit UWV is ontstaan. Ze werkt sinds 1 januari 2002 bij UWV, waar ze tot nu toe de verantwoordelijkheid had voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen WAO en WW.

Joustra legde op 17 februari tijdelijk zijn functie neer als voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, nadat minister De Geus hem dat had gevraagd. De UWV-topman zou de bewindsman ,,onjuist, althans onvolledig'' hebben ingelicht over de huisvestingskosten van het nieuwe UWV-hoofdkantoor in Amsterdam. Zijn collega Pieter Cloo, die eveneens verantwoordelijk werd geacht, werkt nog wel voor UWV, maar heeft de portefeuille huisvesting neergelegd.

Joustra aanvaardde vorige week het aanbod van minister De Geus om een andere functie binnen de overheid te gaan vervullen. Hij legt per 1 april officieel zijn functie neer en zal daarna maximaal een jaar als adviseur voor de overheid blijven werken, mogelijk ook voor UWV. De Geus heeft toegezegd dat hij binnen een jaar een ,,qua inhoud en beloning'' passende baan voor Joustra zal zoeken.

Joustra overweegt juridische stappen tegen de accountants van Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies die meewerkten aan het rapport-Meijer over de huisvestingskosten van UWV. Hij wil eerst een gesprek met hen en als dat niet bevredigend verloopt, overweegt hij hen voor de tuchtraad te dagen. De UWV-topman zei eerder al dat hij het niet eens is met de conclusies uit het rapport-Meijer.