De straat is soms ver weg voor haagse politici, het internet blijft vaag, dus de VVD ontdekt haagse straat

Het land in, dat was na de verkiezingen van 2002 het parool van alle politieke partijen. Kamerleden konden de spreekwoordelijke kloof tussen Den Haag en de burger immers niet aan het Binnenhof dichten, zo was de algemene opvatting, maar in wijken en op scholen en marktpleinen. Daar ontdekt de moderne politicus wat `de mensen' echt bezighoudt. En niet door af en toe op werkbezoek te komen, maar door regelmatig contact te onderhouden.

Twee jaar later is de tijd gekomen van de kleine bekentenissen. CDA-Kamerleden uit de regio klaagden tijdens het recente krokusreces dat ze juist te weinig in Den Haag zijn. Dat kwam door de talrijke recessen, die overigens zo heten omdat ze geen vakantie zijn, maar alleen vergadervrij. De CDAers willen niet meer het land in, maar meer vergaderen.

Omgekeerde verontschuldigde D66-fractieleider Dittrich zich dit weekeinde bij zijn partijcongres juist omdat D66'ers ,,te veel in Den Haag'' zijn, en zo te weinig tijd hebben voor de kennis in het land. Het goede excuus, aldus Dittrich: D66 is te klein. ,,We willen wel, maar kunnen niet altijd overal iedereen te woord staan.'' De oplossing moet komen van de nieuwe website met emailprogram dat D66 binnenkort begint om ,,politieke vragen'' voor te leggen.

De PvdA heeft sinds enige tijd ook zo'n virtueel initiatief, genaamd `onze coalitie'. Partijleider Bos kondigde het vorig jaar aan als PvdA's eigen `schaduwparlement'. Inmiddels is het vooral een internet-discussiegroepje, geworden, met een paar heel actieve deelnemers en iets meer sporadische bezoekers op een speciale website. Lijfelijke bijeenkomsten zijn er na de startbijeenkomst vorig jaar niet meer geweest.

Beter gaat het volgens Kamerlid Staf Depla, die het binnenwerk en het buitenwerk van de PvdA-fractieleden coördineert, met de `regio-Kamerleden'. PvdA'ers vertonen zich tegenwoordig naar zijn indruk regelmatiger in `hun' deel van het land en `hun' regiopers.

Maar het vlaggenschip van Depla is het project ,,Rood op straat'': van tijd tot tijd gaat de PvdA-fractie collectief op zoektocht op straat naar antwoorden op grote politieke vragen. De antwoorden volgen dan later. Zo ging de PvdA-fractie in november naar het vmbo om de problemen op deze scholen `in het echt' op te tekenen. Begin april gaat de fractie weer, nu met de oplossingen voor de geconstateerde problemen.

Depla is helemaal over op de ,,politiek die niet lult maar levert'', zoals hij het noemt. Een inspiratiebron is de SP, dat al jaren een actief partijnetwerk in buurten en steden onderhoudt. De SP is inmiddels alweer een stap verder met het benutten daarvan: zo hielden partijwerkers onlangs eigen `diepte-interviews' bij de mensen thuis over integratie. De reactie op het parlementaire rapport-Blok over dertig jaar integratiebeleid werd zo `op straat' voorbereid.

Het gebruik van de straat als reageerbuis voor politieke standpunten en oplossingen is inmiddels ook doorgedrongen bij de VVD. De liberalen hebben, beter nog, zelfs één straat ontdekt waar alles gebeurt wat voor de VVD in de landelijke politiek van belang is.

Die straat is de Dierenselaan in Den Haag, net voorbij Transvaal. Het is een straat met problemen én een praktisch voordeel. Het is ,,lekker dichtbij,'' zegt Kamerlid Charlie Aptroot, ,,Je kunt er snel naar toe vanaf het Binnenhof.''

De Dierenselaan is `ontdekt' door een Haagse gemeenteraadslid van de VVD met wie Aptroot, in de Kamer woordvoerder midden- en kleinbedrijf, regelmatig contact heeft. Dat is Lilian Callender, die de straat `geadopteerd' heeft. Voorheen een keurige winkelstraat, is de Dierenselaan nu in verval geraakt, vertelt zij. Winkeliers vertrekken, uitzendbureaus nemen hun plaats in, zodat de straat steeds eenzijdiger wordt. Hier en daar zijn panden die nog goed bewoonbaar zijn, dichtgespijkerd omdat het de eigenaar zo beter uitkomt. Merkwaardig is de nauwe kringloop van gestolen goederen. Wat bij de Blokker gestolen wordt, ligt soms dezelfde dag nog aan de overkant van de straat in de etalage bij Cash Converters, aldus Callender.

Dat moesten ook de landelijke VVD-ers eens zien. Half februari nam Callender van de VVD-fractie in de Kamer daarom niet alleen haar `eigen' wethouder Verkerk (VVD) mee, maar ook, uit de Kamerfractie, Aptroot, justitiewoordvoerder Griffith en VVD-fractieleider Van Aartsen. Van Aartsen toonde zich onder de indruk en beloofde de winkeliers binnen een jaar terug te komen om te kijken wat de VVD in de straat bereikt heeft. Daarmee, vindt Callender, heeft de VVD-fractie de straat meegeadopteerd.

Inmiddels koppelt de VVD-fractie drie recente voorstellen aan deze straat. Ten eerste het voorstel om video's die winkeliers met eigen camera's van winkeldiefstallen hebben, sneller toe te laten als juridisch bewijsmateriaal. Dan om gemeenten meer mogelijkheden te geven om pandenbezitters te onteigenen die bijvoorbeeld illegalen huisvesten. En ten derde het voorstel om het fiscaal makkelijker te maken voor ontwikkelingsmaatschappijen van de gemeenten om panden op te kopen die door eigenaars ernstig verwaarloosd worden. Allemaal voorstellen waar Griffith en Aptroot zelf bij betrokken zijn.

Toch valt er nog wel meer te halen in de Dierenselaan. Wat denkt bijvoorbeeld Fadime Orgü, woordvoerder etnisch ondernemerschap en jeugdcriminaliteit van de Dierenselaan? ,,Wat? Dierenselaan? Ken ik niet,''zegt Orgü. ,,Geen flauw idee'', zegt Erik Balemans, onder meer woordvoerder grote stedenbeleid. Beide Kamerleden blijken meer georiënteerd te zijn op hun eigen wijken, die ze al in de laat-Paarse jaren hebben georiënteerd. Voor Balemans is dat Utrecht, waar hij zelf onder meer lid is van de wijkraad centrum. Hij komt regelmatig in buurtcentra, op scholen en bij de wijkraad in de binnenstad, ,,om niet alleen de glamourzijde'' van de officiële representanten te horen. Orgü heeft al enkele jaren de wijk Charlois in Rotterdam geadopteerd, maar ,,erg veel contacten'' heeft ze daar tegenwoordig niet meer, sinds het wijkcentrum waar ze haar contacten had weg is. Maar ook Laetitia Griffith beschouwt de Dierenselaan niet als haar `adoptiestraat'. Zij is nog op zoek. Het liefst wil ze een vmbo-school in Amsterdam waar zij ,,liberaal zendingswerk'' kan verrichten.

In de Tweede kamer deze week debatten over het verdrag over de sociale zekerheid met Marokko en Tunesië, het Europese stabiliteits- en groeipact en DNA-onderzoek bij veroordeelden.

    • René Moerland