Bedrijf geruimd uit angst voor vogelpest

Om ieder risico te vermijden moeten hobbypluimveehouders de hokken voorlopig dicht laten. In de buitenlucht loopt het puimvee de kans om besmet te raken met het vogelpestvirus, waarschuwt de Nederlandse bond van hoender-, dwerghoender-, siervogel- en watervogelhouders (NHDB) zijn leden.

De oproep van de bond volgt nadat zaterdag op een pluimveebedrijf in het Groningse Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond) 20.000 kippen waren geruimd omdat er een verdenking was van vogelpest.

Bij een routinecontrole werden onder het pluimvee antistoffen tegen het vogelpestvirus aangetroffen. De dieren vertoonden geen symptomen van de ziekte, zoals lusteloosheid en verhoogde sterfte. Een eerste test heeft uitgewezen dat de dieren in contact zijn geweest met een op dat moment niet meer actief virus. Daardoor hebben de kippen de antistoffen aangemaakt die bij de controle zijn gevonden.

De ontdekking heeft tot onrust geleid onder pluimveehouders. In Zuidoost-Azië heerst sinds enkele maanden een zeer omvangrijke vogelpestepidemie. Ook in Canada en de VS zijn vorige maand enkele besmette dieren aangetroffen. Dat de kippen van het bedrijf in Uithuizermeeden mogelijk een lichte (laagpathogene) variant van het virus dragen, maakt de zorgen niet minder, omdat dit virus kan transformeren tot de dodelijke variant.

Aangenomen wordt dat de vogelpestepidemie van vorig jaar ook door zo'n `mutatie' van een laagpathogeen virus is ontstaan. Dit werd mogelijk overgebracht via uitwerpselen van watervogels, die zelf ongevoelig waren voor het virus. Als gevolg van de epidemie werden 30 miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd. Onder groot protest werden ook tienduizenden sier- en hobbyvogels van particulieren uit voorzorg gedood. De epidemie duurde maandenlang en kostte honderden miljoenen euro's. Sinds februari laat het ministerie van Landbouw stelselmatig pluimveebedrijven controleren om een eventuele uitbraak in de kiem te smoren.

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) is tevreden over de snelle ruiming van het bedrijf in Uithuizermeeden. ,,Het verloopt helemaal volgens de afspraken die we met het ministerie hebben gemaakt'', zegt voorzitter J. Wolleswinkel. Hij sluit niet uit dat de dieren besmet zijn door watervogels. Er zijn nauwelijks pluimveebedrijven in de streek, maar het bedrijf ligt wel vlak bij de Waddenzee, waar veel watervogels foerageren. De kippen liepen bovendien buiten, wat het besmettingsrisico vergroot. Ook de NHDB vermoedt dat het buiten laten lopen van pluimvee bij rivierdelta's, waar veel watervogels zijn, het risico op besmetting verhoogt.