Advies: sta winning gas op Wadden toe

Het kabinet moet de winning van veertig miljard kuub aardgas uit de Waddenzee toestaan. Er zijn ,,geen ecologische gronden'' voor een nieuw moratorium op winning, stelt de Adviesgroep Waddenzeebeleid in het rapport `Ruimte voor de Wadden', waarvan de definitieve versie eind deze maand verschijnt.

Met een deel van de gasbaten, circa 750 miljoen euro, kan natuurherstel in de Waddenzee worden betaald en een economische impuls voor het noorden worden gegeven. De schelpdiervisserij krijgt zeven jaar de tijd om toe te werken naar kweek op een beperkte oppervlakte. Als dat niet lukt, moeten de kokkel- en mosselvissers verdwijnen, aldus het advies.

De commissie, bestaande uit voorzitter W. Meijer, T. Lodders en L. Hermans, is ingesteld door het kabinet om de ,,impasse'' over de Waddenzee te doorbreken.

Activiteiten als schelpdiervisserij en gaswinning moeten niet zonder meer worden toegestaan of verboden, maar aan ,,strakke en gelijksoortige'' ecologische grenswaarden worden gebonden. Gaswinning gebeurt `met de hand aan de gaskraan': als de bodem sneller daalt dan verantwoord wordt de winning verminderd of gestopt. De schelpdiervisserij krijgt zeven jaar om te bewijzen dat ze duurzaam kan werken. De sector wordt niet uitgekocht. Om bestuurlijke versnippering tegen te gaan moet er één Waddenautoriteit komen, aldus de adviesgroep.

Waddengas: pagina 3