Aanslag Spanje1

Aangegrepen door de gruwelijke terroristische aanslag in Madrid, zijn Spanjaarden, Nederlanders, Europeanen en alle mensen van goede wil de straat op gegaan om in de smart te delen van de families van de slachtoffers en hun volledige afwijzing van het terrorisme te tonen. Nederlanders hebben rechtstreeks via hun autoriteiten en verantwoordelijke politici, of door middel van de Ambassade van Spanje in Nederland, hun condoleances geuit in een blijk van solidariteit dat de Spanjaarden ontroerd heeft en dat door hen met gemeende dank beantwoord wordt.

Alle communicatiemedia van Nederland waren eensgezind in hun verwerping van het terrorisme, waardoor wij ons kunnen aansluiten bij wat stond op één van de spandoeken van de manifestaties: ,,Wij zaten allen in de trein, alleen ontbreken er nu tweehonderd.''

Uit naam van al mijn landgenoten wil ik publiekelijk bedanken voor de verleende steun en het

medeleven, verbonden aan de hoop dat spoedig de smet van het terrorisme mag verdwijnen en dat een betere wereld gaat aanbreken.

    • Carlos de Benavides
    • Ambassadeur van Spanje