Zwakzinnig Afrika (3)

``Naar ik heb begrepen vanuit mijn verblijf in Patagonië word ik afgeschilderd als iemand die kritiek-loos racistische theorieën verdedigt. Dat is absolute nonsens.'' Psychologiedocent dr. Akko Kalma, intussen met de VUT en langdurig op reis, tekent in een bezwaarschrift beroep aan tegen het oordeel van een commissie, ingesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, nadat een studente een klacht tegen Kalma indiende en de faculteit de klacht slecht afhandelde.

Kalma is niet gehoord door de commissie, omdat hij verre reizen maakt. Desondanks oordeelde de commissie hard: ``De theorie van Rushton (negroïde mensen hebben een gemiddeld IQ van 70 red.) is in het college noch in de daarop volgende communicatie van voldoende context voorzien.''

Kalma heeft verder grote bezwaren tegen wat commissieleden prof.dr. P. Drenth en prof.dr. A. Pilot over hem in de pers zeiden. Drenth heeft, aldus Kalma, in de Volkskrant de voormalige psychologiedocent Kalma rechtstreeks met neo-nazi's, racisme, genocide en eugenetica geassocieerd. Pilot heeft in het blad van de Universiteit Utrecht gezegd dat het horen van Kalma niet tot een andere conclusie zou hebben geleid. ``Te werk gaand op dezelfde overtrokken wijze van vergelijken zou ik kunnen stellen,'' schrijft Kalma hierover in zijn bezwaarschrift, ``dat veroordelingen zonder wederwoord van de beklaagde karakteristiek zijn voor de meest extreme dictaturen, zoals bijvoorbeeld nazi-Duitsland.'' Kalma heeft zijn bezwaarschrift wel aan krantenredacties gestuurd. Maar het College van Bestuur heeft het nog niet ontvangen, zegt de collegewoordvoerder Joop Kessels.

    • Wim Köhler