Verdeeld advies omroeporkesten

De Publieke Omroep en het Muziekcentrum voor de Omroep (MCO) zijn het niet eens over de invulling van de door staatssecretaris M. van der Laan (cultuur en media) geëiste bezuiniging van 5,5 tot 7,5 miljoen euro. In een brief aan de staatssecretaris heeft de directie van het MCO zich uitgesproken voor opheffing van het Radio Symfonie Orkest, ten gunste van een sterker Radio Filharmonisch Orkest en Radio Kamerorkest.

Jan Zekveld, artistiek leider van het MCO en hoofd van de afdeling levende muziek van Radio 4 zegt: ,,Er zullen ongeveer veertig orkestbanen in Hilversum verdwijnen, daar ontkomen we niet aan. In mijn visie kun je dan beter één orkest opheffen en twee bestaande orkesten van hoge kwaliteit uitbreiden. Daarmee zijn de kwaliteit en de continuïteit het beste gewaarborgd.''

De Raad van Bestuur, het hoogste orgaan van de Publieke Omroep, heeft zich in een gistermiddag verstuurde brief aan de staatssecretaris echter uitgesproken voor een bezuinigingsvariant waarin het Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest fuseren, waarna nog 2 miljoen op andere uitgaven moet worden bezuinigd. ,,Wij zijn verantwoordelijk voor het programmatisch belang van Radio 4, en uit analyse van beide varianten is gebleken dat de symfonische muziek het beste is gediend bij een fusie.'' De Raad zegt ook opheffing van het RSO niet ,,principieel te verwerpen''.

Opheffing van het RSO heeft grote gevolgen voor Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, waar het aantal symfonische concerten dan met meer dan vijftig procent afneemt.