Verbod op hoofddoek zal zeker problemen geven 2

2Bij het hoofddoekendebat worden soms argumenten gebruikt die niet opgaan. Een daarvan is de veronderstelling dat het dragen van een hoofddoek in tegenspraak zou zijn met het principe van scheiding van kerk en staat. Maar als een vrouw een hoofddoek draagt uit volle eigen overtuiging, dan heeft zij het volste recht dat te doen zonder toestemming van staat of kerk.

Het is een kenmerk van een vrije en tolerante samenleving, dat men voor zijn eigen overtuiging mag uitkomen. Dit geldt ook voor keppeltjes en kruisjes. Een ander argument is dat het dragen van een hoofddoek hinderlijk zou zijn voor anderen, omdat het de communicatie bemoeilijkt, als men niet kan zien met wie men spreekt.

Ik heb acht jaar in Marokko gewerkt als arts. Daar kwamen de verpleegsters met een hoofddoek naar de polikliniek en hingen de doek op in de speciaal daarvoor bestemde klerenkast. Er was geen sprake van enig probleem. Een verbod op het dragen van deze hoofdtooi zal daarentegen zeker problemen geven.

    • Rustend Arts
    • K.F. Gunning