Verbod op hoofddoek zal zeker problemen geven 1

1Thomas von der Dunk schrijft (NRC Handelsblad, 1 maart) dat de VVD de keuze voor een hoofddoek door islamitische meisjes moet respecteren. Kennelijk doet de VVD dat volgens Von der Dunk niet. Waarop baseert hij dit oordeel? Dat baseert hij, volgens zijn artikel, op de integratienotitie die de VVD recent publiceerde. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Het woord hoofddoek komt op de 25 bladzijden van deze notitie niet voor.

    • Pieter van de Stadt