Telefoon rinkelt door als KPN failliet gaat

Nederlanders kunnen blijven bellen als de eigenaar van het vaste telefoonnet, KPN, failliet gaat. Het kabinet heeft gisteren besloten in dat geval ,,een tijdelijk (financieel) vangnet'' te bieden. Directe aanleiding tot het besluit is het faillissement van KPNQwest in 2002.

Het kabelbedrijf, dat deels in handen was van KPN, verzorgde communicatieverbindingen voor grote bedrijven die toen moesten vrezen voor de continuïteit van de dienstverlening.

Tijdens dat faillissement ontstond ook de zorg bij Kamerleden over ontwrichting van de samenleving, omdat ook burgers mogelijkerwijs niet meer konden bellen of internetten wanneer hun internetaanbieders niet voor voldoende bandbreedte konden zorgen. Achteraf bleken er nauwelijks problemen te ontstaan en konden Nederlanders gewoon blijven bellen en internetten.

Toch was de Tweede Kamer er niet gerust op dat het in de toekomst niet fout kan gaan en werd aangedrongen op het creëren van een vangnet. Dat bestaat eruit, dat de overheid bij uiterste financiële nood de curator geld geeft voor maatregelen die voorkomen dat het netwerk uitvalt.

Met dit beleid garandeert het kabinet alleen het telefoonverkeer via het vaste net en internettoegang via de telefoon. Breedbandinternet en mobiele telefonie vallen er niet onder. Grootgebruikers moeten volgens minister Brinkhorst van Economische Zaken zelf maatregelen treffen om hun werkzaamheden op internet voort te kunnen zetten als het vaste telefoonnet uitvalt.