Tariq Ramadan (6)

Het artikel eindigt met een aantal vragen aan en antwoorden door Tariq Ramadan. Deze lezen als een aantal strikvragen (zoals bijv. een docent kan stellen aan een zeer begaafde student), waarop de geïnterviewde de kans heeft gekregen om op sympathieke wijze op een aantal punten zijn mening te geven. De politieke opvattingen op basis van zijn geloofsovertuiging lijken mij vergelijkbaar met die welke ongeveer 50 jaar geleden een gelovig christen, lid van de antirevolutionaire partij, had kunnen geven over de relatie tussen geloof, politiek en maatschappijvisie.

    • Dr. J.J. Beintema