Tariq Ramadan (3)

Ik vond de titel van het stuk `Aanvaard het islamitisch universum' vervelend tendentieus. De gehele zin in het artikel luidde: `Dat men mij wantrouwt als islamitisch intellectueel, heeft te maken met de weigering het islamitische universum als onderdeel van de westerse samenleving te aanvaarden'. Door een kop als deze boven het artikel te plaatsen, lijkt Ramadans kritiek op de media gerechtvaardigd.

    • Patrick Oderkerk