Splitsing energiebedrijven benadeelt consument

Mark Lijesen en Sander Onderstal van het Centraal Planbureau stellen in NRC Handelsblad van 10 maart dat het splitsen van energiebedrijven in het belang is van de consument. Volgens hen wordt door ontvlechting de toegang tot het netwerk vergemakkelijkt.

Dit is onzin. Er zijn nog nooit klachten geweest van nieuwkomers op de energiemarkt over toegang tot het netwerk. De overheid kan met de huidige wet- en regelgeving uitstekend de onafhankelijkheid van de netbeheerder garanderen. En dat wordt alleen nog maar beter als straks een wetswijziging voor nog stringenter toezicht wordt doorgevoerd. Blijft de vraag of het verstandig is netwerken te ontkoppelen. Wat Nuon betreft zeker niet. Ten eerste wordt de energievoorziening duurder. Door dubbele overhead neemt de efficiency af. De kosten daarvan worden afgewenteld op de klant. Ten tweede wordt onze energievoorziening minder betrouwbaar. De uitgeholde energiebedrijven zullen niet meer in staat blijken te investeren in nieuwe productiecapaciteit, terwijl we elk jaar 3 procent meer stroom verbruiken en de IEA onlangs becijferde dat er in Europa 250 miljard euro aan investeringen nodig is om tegen 2007 niet in het donker te zitten.

Ten derde wordt de Nederlandse energievoorziening minder duurzaam, omdat wij sterk afhankelijk worden van stroomtoevoer uit het buitenland, waar veel elektriciteit wordt opgewekt met kolen en kernenergie. En ten vierde vloeien werkgelegenheid en kennis van de energiesector naar het buitenland.

Splitsing verzwakt daarmee ook de positie van Nederland binnen Europa. In alle andere EU-lidstaten bundelen energiebedrijven zich tot krachtige, geïntegreerde ondernemingen. Zij doen dat met toestemming van hun overheden én met het oog op de Europese energiemarkt. En wat doen wij? Alleen wij dreigen onze energiebedrijven te splitsen en ze daarmee als hapklare brokken over te leveren aan buitenlandse ondernemingen. Geen krachtige industriepolitiek maar zelfkastijding. En dat gaat zeker ten koste van de consument.

    • W. Ackermans
    • Directeur Strategie