Paus wil sterke roomse scholen

De identiteit van het katholieke onderwijs in Nederland moet worden behouden en versterkt. De werving van jonge priesters moet ,,absolute prioriteit'' krijgen. Dat heeft paus Johannes Paulus II gisteren gezegd tijden het vijfjaarlijkse ad-limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome.

Volgens de paus is de ,,noodzaak om de blijde boodschap'' te verkondigen ,,bijzonder evident voor voor de jongeren die zich niet meer interesseren voor betrouwbare richtlijnen'', aldus de heilige vader, ,,in een maatschappij (...) die steeds meer getekend wordt door moreel relativisme en religieus pluralisme''.

De paus ging in zijn toespraak, in het Nederlands uitgesproken, ook uitgebreid in op de ,,roepingencrisis'' in de Nederlandse katholieke kerk.

Volgens de paus moeten de bisschoppen zich ,,aanzienlijke inspanningen'' getroosten om priesters te werven.

De paus keurde het beleid van de Nederlandse bisschoppen voor reorganisatie van de kerk – bijvoorbeeld door het samenvoegen van parochies – goed. De hervorming van de kerk moet echter niet alleen beperkt blijven tot een ,,formele herstructuratie (sic)'', maar ook tot een geestelijke regeneratie, gebaseerd op het ,,sacramentele leven'' (waarin de eucharistieviering centraal staat) en op een centrale rol voor de priester als ,,herder''.

Het ad limina apostolorum-bezoek van de bisschoppen vindt elke vijf jaar plaats en is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Kardinaal Simonis zei in zijn toespraak tot de heilige vader dat de katholieke kerk in Nederland ,,in zwaar weer'' verkeert. Volgens Simonis is het niet eenvoudig om ,,tegen de stroom'' van de secularisering ,,in te zwemmen'' of ,,het tij te keren''. Toch willen de Nederlandse bischoppen meer zijn dan ,,krimp-managers'', aldus Simonis.