OR stroomsector tegen splitsing

Personeel van de vier grote elektriciteitsproducenten is tegen het mogelijk weghalen van de stroomnetten bij energiebedrijven. In een brief die de ondernemingsraden van Essent, Delta, Eneco en Nuon gisteren aan politiek en vakcentrales hebben gestuurd, schrijven zij dat afsplitsing de Nederlandse energiesector op grote achterstand zet. Over de splitsing tussen stroomnetten en producenten loopt nog een discussie. De vraag is of de hoofdleidingen in bezit van de overheid of van de bedrijven moet komen.