Oneigenlijk gebruik van huursubsidie?

Enkele jaren geleden overleed mijn vader. Zijn erfenis parkeerde ik bij mijn moeder en ik kreeg daardoor een vordering op haar, ter grootte van mijn erfdeel. Deze vordering schijnt voor de fiscus niet mee te tellen bij de bepaling van mijn vermogen, omdat dit parkeren in overeenstemming is met het nieuwe erfrecht. Dit jaar kreeg ik ook huursubsidie toegewezen. Bij de betreffende aanvraag maakte ik geen melding van mijn vordering. Is dat correct of maak ik oneigenlijk gebruik van de huursubsidie?

(L. van H.)

Ik weet niet hoe je formeel een erfdeel parkeert. Het lijkt mij dat u uw erfdeel gewoon op de bankrekening van uw moeder heeft laten staan, hoewel dit eigenlijk bij uw vermogen hoort. Is dat zo, dan doet u mogelijk een onjuiste aangifte voor de inkomstenbelasting (box 3) en een onvolledige aanvraag (vermogenstoets) voor de huursubsidie. Het nieuwe erfrecht geldt pas vanaf 1 januari 2003 en dus niet toen uw vader overleed.

    • Adriaan Hiele