Niemand maakt zich nog druk om inheemse volken

De rellen van de Aboriginals in Sydney (NRC Handelsblad, 16 februari) staan niet op zichzelf. Wereldwijd zijn vele inheemse volken gefrustreerd, omdat ze van hun land worden verdreven en vervolgens in steden in armoede, ziekte en geweld wegzinken. Verspreid over 70 landen in de hele wereld leven in totaal zo'n 5.000 verschillende inheemse volken, samen ongeveer 300 miljoen mensen. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de wereld en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden vertonen veel overeenkomsten. Houtkap, mijnbouw, oliewinning, de bouw van stuwdammen en het aanleggen van oliepalmplantages zijn enkele van de vele oorzaken waardoor inheemse volken van hun land worden verdreven.

De Verenigde Naties hebben in 1994 het Decennium van de Inheemse Volken uitgeroepen en daarmee de internationale gemeenschap opgeroepen meer aandacht te besteden aan de problemen van inheemse volken. Op 10 december van dit jaar loopt dit decennium ten einde en veel lezers van deze krant hebben er waarschijnlijk nooit iets over gehoord. De oproep van de VN heeft dan ook niet geleid tot grote inspanningen van regeringen. Illustratief is dat er negen jaar vergaderd is over een ontwerp van een Universele Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken en dat er nu voorlopig consensus is over twee van de 45 artikelen van deze verklaring.

Niet alleen Australië maakt zich niet druk om Aboriginals, de hele wereld maakt zich niet druk om inheemse volken.

    • Mr. L. van der Vlist