Moet je je huis opeten?

Mijn ouders hebben een redelijk vermogen en een eigen huis. Wat gebeurt daar mee wanneer ze in een verpleeghuis worden opgenomen? Ik heb me laten vertellen dat het vermogen dan tot op een bepaald bedrag opgesoupeerd moet worden en de waarde van het huis hierin wordt meegerekend.

(L. van L.)

U doelt op de vermogenstoets van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die jaren geleden is afgeschaft. Wel moeten mensen die worden opgenomen in een instelling meebetalen aan de kosten, mede afhankelijk van hun inkomen, te weten het verzamelinkomen, zoals vastgesteld door de belastingdienst. Dat bestaat uit het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3. Het eigen huis (eigenwoningforfait) in box 1 en het vaste rendement van 4 procent in box 3 spelen dus wel een rol voor uw ouders, maar ze hoeven hun huis niet op te eten. Meer informatie geven de zorgverzekeraars via www.zn.nl en www.cvz.nl

    • Adriaan Hiele