Máxima: zonder taal doe je niet mee

Zelf heeft prinses Máxima de meeste moeite `de' en `het' uit elkaar te houden. Ze wuift met haar hand als haar wordt gevraagd of ze net als veel allochtone vrouwen problemen heeft met de d's en t's. ,,D's en t's zijn geen probleem voor mij.''

Gisteren sprak Máxima als lid van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PAVEM) in de bibliotheek van de Haagse Schilderswijk over de bevordering van taalonderwijs aan allochtone vrouwen. ,,Zonder taal kunnen die vrouwen niet meedoen, met werk, met de school van hun kinderen.''

In de Schilderswijk volgen 315 vrouwen die geen of slecht Nederlands spreken, de PAVEM-taalcursus. Dat aantal wordt dit jaar uitgebreid met 230. ,,Die vrouwen kunnen of durven of mogen niet uit huis omdat ze slecht Nederlands spreken'', zei Máxima. Ze riep Haagse autochtone vrouwen op zich te melden als vrijwilliger voor de taalcursussen, die ook in Rotterdam, Arnhem, Venlo en Almere worden gegeven.

Zonder schroom nam de prinses de leiding in een kleine discussie tussen vrijwilligsters en allochtone vrouwen. ,,Je wordt een soort vriendin van zo'n vrouw die je wekelijks thuis bezoekt'', antwoordde Annabelle Lock op de vraag of ze iets over haar ervaringen kon vertellen. ,,Even naar mijn vrouw toe en je hebt weer energie voor de hele dag.'' De prinses moedigde een Marokkaanse aan die drie maanden Nederlands had gehad: ,,Het gaat goed!'' ,,Ik weet hoe moeilijk het is om de Nederlandse taal te leren als je ouder bent dan elf jaar. Ik herken de culturele belemmeringen. Niet weten waar je moet zijn en het niet durven vragen.''

Prinses Máxima zei prinses Amalia tweetalig (Spaans en Nederlands) op te willen voeden, ,,omdat dat haar blik op de wereld vergroot. Maar dat is iets heel persoonlijks.''

    • Jutta Chorus