Kritiek op campagne Bush

Een Arabisch-Amerikaanse groep heeft felle kritiek geleverd op een nieuwe verkiezingsspot van de Amerikaanse president Bush. Daarin wordt gesproken over terreur, terwijl mannen die er Arabisch uitzien in beeld zijn. Volgens James Zogby, voorzitter van het Arab American Institute in Washington, versterkt het campagnefilmpje ,,negatieve stereotypen'' en is het derhalve ,,schadelijk''. ,,Het gebruik van een Arabisch uitziende man tijdens het uitspreken van het woord ,,terrorist'' kan alleen angst en achterdocht veroorzaken en dient onmiddellijk te worden veranderd'', aldus Zogby.