Keuze bij verzekering WAO-risico

Werkgevers mogen vanaf volgend jaar kiezen of zij de verzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers laten uitvoeren door het publieke UWV of door een private verzekeraar. Ze kunnen er ook voor kiezen het risico niet te verzekeren, maar zelf te dragen.

De ministerraad heeft daar gisteren mee ingestemd op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken). Het kabinet nam eerder al besluiten over de contouren van het nieuwe WAO-stelsel, die grotendeels overeenstemden met adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER had geadviseerd de verzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers volledig te privatiseren. Het kabinet kiest nu voor een middenweg, omdat uit offertes van private verzekeraars en UWV is gebleken dat volledige private uitvoering de eerste jaren veel duurder zou zijn dan publieke uitvoering. Over de periode 2006-2010 zouden de extra kosten naar schatting 4 tot 6 miljard euro bedragen. Het Centraal Planbureau waarschuwde eerder deze week dat ook daarna het kostenniveau een onzekere factor is.

Werkgevers die ervoor kiezen om bij UWV te blijven, gaan een premie betalen die in hoogte afhangt van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in het bedrijf. Ondernemingen met relatief minder gedeeltelijk arbeidsongeschikten betalen een lagere premie. Het kabinet wil zo voorkomen dat vooral bedrijven met een hoog risico op arbeidsongeschikten bij UWV blijven.

Het kabinet neemt de voorstellen van de SER voor de WAO-keuring grotendeels over. Op een aantal punten wordt daarvan echter afgeweken. Zo wilde de SER mensen die na twee jaar ziekte een `geringe' kans hebben om te herstellen, onder de nieuwe regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten laten vallen. Het kabinet wil echter niet dat werknemers ,,onnodig vroeg worden afgeschreven'' en heeft daarom besloten deze groep onder de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten te laten vallen.

Het huidige bestand WAO'ers zal vanaf 1 juli op grond van de nieuwe, strengere keuringscriteria die het kabinet nu heeft vastgesteld worden herbeoordeeld. Voor WAO'ers van 55 jaar of ouder wordt een uitzondering gemaakt. Het kabinet wil met het nieuwe WAO-stelsel op termijn 2 miljard euro per jaar besparen. Thans kost de WAO circa 12 miljard euro per jaar. Het aantal WAO'ers nu nog bijna een miljoen moet op termijn met een kwart dalen.

Werkgeversvereniging VNO-NCW is ,,positief'' over het kabinetsvoorstel. Vakcentrale FNV hekelt het besluit om de huidige arbeidsongeschikten strenger te keuren, waardoor volgens voorzitter De Waal ,,ruim honderdduizend mensen buiten de WAO vallen en er inkomen op achteruit zullen gaan''. Hij vertrouwt er evenwel op dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer niet akkoord zullen gaan met de strengere eisen voor de huidige arbeidsongeschikten. Het CNV is positiever, vooral omdat de nieuwe keuringscriteria zijn gebaseerd op wat arbeidsongeschikten nog kunnen verdienen in vergelijking met hun laatst verdiende inkomen.

Het Verbond van Verzekeraars ,,betreurt'' dat de markt voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet geheel aan private verzekeringsbedrijven wordt overgelaten, zoals de SER adviseerde. Volgens de verzekeraars hebben zij een ,,concurrentieachterstand'' ten opzichte van uitvoeringsorganisatie UWV. UWV is ,,ingenomen'' met het kabinetsbesluit.