Grote grazers brengen biodiversiteit niet in gevaar 2

2Volgens Van der Meijden en Kooistra komen er in de New Forest als gevolg van permanente begrazing door paarden, weinig bijzondere plantensoorten voor. Voor wie eens wil zien hoe witte snavelbies, moeraswolfsklauw en vele andere plantensoorten van de Nederlandse `rode lijst' duurzaam kunnen voorkomen zonder steeds opnieuw heideterreinen af te plaggen, is de New Forest zeker aan te raden. En wie zich afvraagt wat de historische achtergrond is van het opduiken van zeldzaamheden als teer guichelheil en moerashertshooi in natuurontwikkelingsterreintjes in Nederland, kan in de New Forest leren dat deze soorten massaal voorkomen op sterk begraasde en regelmatig vertrapte bodem in graslanden, langs drinkpoelen e.d. Kortom, het verhaal van de grote grazers is aanzienlijk genuanceerder.

    • Rienk-Jan Bijlsma