`Grote fouten bij invoering vmbo'

De invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is overhaast geweest en er zijn grote fouten in de structuur geslopen. Dat zeggen vier betrokkenen die een prominente rol speelden bij de invoering van het vmbo.

In 1999 gingen het voorbereidend beroepsonderwijs en mavo samen in het vmbo. Hierdoor zouden het imago van het voorbereidend beroepsonderwijs en de aansluiting op het mbo verbeteren. Ook moest de vernieuwing de uitval van leerlingen tegengaan. Volgens de voormalige topambtenaren A. Verlaan en F. Wisman, adviseur E. Schüssler van oud-minister van onderwijs Ritzen, en voormalig procesmanager R. Zunderdorp moet het vmbo nu drastisch worden aangepast om het voor mislukking te behoeden.

,,Zoals het nu is georganiseerd, kunnen we dit schijn-vmbo beter afschaffen'', zegt Schüssler. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'', aldus Zunderdorp.

Volgens Verlaan is de invoering is ,,veel te hard gegaan''. De ambities van toenmalig staatssecretaris Netelenbos (PvdA) waren daar volgens haar mede schuldig aan. ,,De basisvorming was van Wallage (oud-staatssecretaris van de PvdA, red.), het Studiehuis van Ginjaar-Maas (oud-staatssecretaris van de VVD, red.). Netelenbos wilde met het vmbo háár standbeeld.''

Circa zestig procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Het programma van het voormalige vbo is theoretischer geworden, het mavo moest juist praktijkgerichter worden.

De meeste kinderen met leer- en gedragsproblemen krijgen niet langer apart onderwijs, maar moeten zoveel mogelijk integreren in het vmbo. Volgens Wisman heeft het ministerie de enorme groei van deze `zorgleerlingen' in het reguliere onderwijs onderschat.

Oud-staatssecretaris Netelenbos, die de plannen heeft uitgevoerd, erkent dat het vmbo nog niet is geworden wat zij zich ervan had voorgesteld. Het voormalige mavo-onderwijs lijkt volgens haar nog steeds te veel op het havo en het voorbereidend beroepsonderwijs is nog niet van het negatieve imago af.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL:

pagina 33

    • Guus Valk