Besluit tot steun `onzorgvuldig'

De gemeente Assen heeft twee jaar geleden onvoldoende gemotiveerd waarom het de reiskosten voor een bijstandsgerechtigde heeft vergoed uit de bijzondere bijstand. Dat stelt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een rapport. Assen betaalde destijds reiskosten voor een vrouw die haar kinderen wilde terughalen uit Venezuela. De kinderen waren door de vader ontvoerd. De inspectie stelt niet te kunnen vaststellen welke dringende redenen aan het besluit ten grondslag hebben gelegen.