Belegger krijgt weer oog voor telecomsector

De grote Europese telecomconcerns hebben wonderbaarlijke hoeveelheden contant geld gegenereerd ter reparatie van hun balansen na het barsten van de technologiezeepbel in 2001. Maar hoe vrijgevig zullen zij zich opstellen als het erop aankomt het geld met beleggers te delen? De meeste telecomconcerns keren intussen weer dividend uit en een paar zijn zelfs begonnen aandelen terug te kopen, maar de meeste bestuurders toveren in rap tempo hun eigen plannen tevoorschijn om het aandeelhoudersgeld te besteden.

Uit de resultaten over het vierde kwartaal komen twee thema's naar voren. Eén is de terugkeer van de fusies om de groei zeker te stellen. KPN's bod op MM02, waardoor de mobiele activiteiten in plaats van eenderde tweederde van de bedrijfswaarde van het Nederlandse concern zouden gaan uitmaken, is het meest in het oog springende voorbeeld. Minder goed gesignaleerd is hoe de kapitaaluitgaven weer langzaam maar zeker aantrekken. Deutsche Telekom wil dit jaar bijvoorbeeld 7 miljard euro uitgeven, tegen 6,2 miljard euro vorig jaar. Maar het concern houdt ook nog eens 1,5 miljard euro achter de hand voor bepaalde opties, zoals het kopen van frequenties. Ook KPN wil de investeringen dit jaar 25 procent laten groeien.

Bedrijven moeten uiteraard investeren als zij in de toekomst winstgevend willen blijven, maar beleggers moeten nog steeds op hun hoede zijn. Telecomconcerns hebben de gewoonte hun geld bijna net zo snel uit te geven als het binnenkomt – een erfenis uit het verleden, toen toezichthouders en georganiseerde werknemers hun rechten op die inkomsten deden gelden. Aandeelhouders moeten nu vooral de vrije kasstroom kritischer onder de loep nemen. Het afmeten van de marktwaarde aan de hoeveelheid geld die de telecomconcerns onder dwang hebben binnengebracht is één ding, maar of de aandeelhouders iets van dat geld zullen terugzien is een andere zaak.

Er zijn tekenen die erop duiden dat beleggers deze dreiging, die bekend staat als het herinvesteringsrisico, onderkennen. Het rendement op de vrije kasstroom van de grote Europese telecomconcerns komt in een aantal gevallen vrijwel overeen met hun kapitaalkosten. Dat betekent dat beleggers niet langer geloven dat de vrije kasstroom nog zal groeien. Op grond van het jongste bewijsmateriaal lijkt hun skepsis gerechtvaardigd.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly