`Artsen schonden privacy Millecam'

De behandelende artsen van de actrice Sylvia Millecan hebben op grove wijze hun beroepsgeheim geschonden. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die vorige maand rapporteerde over de hulpverlening aan de in augustus 2001 overleden actrice, heeft zich niet gehouden aan haar zwijgplicht en onnodig schade toegebracht op de privacy waar Millecam ook na haar overlijden recht op had.

Dit schrijft de Utrechtse advocaat E.J.C. de Jong in het weekblad Medisch Contact. ,,Wrang is dat waar Sylvia Millecam daar het meeste recht op had, de privacy van haar artsen in het rapport wel wordt beschermd'', zo concludeert hij.

De gedetailleerde beschrijving van de gezondheidstoestand van de actrice in het rapport van de actrice is gebaseerd op geprekken met de artsen die haar in behandeling hebben gehad, aldus De Jong. Daarmee schonden ze hun beroepsgeheim dat er vanuit gaat dat een patiënt vrij een arts moet kunnen bezoeken en met hem over zijn gezondheidstoestand kan praten in de zekerheid dat deze daarover niets aan anderen zegt. Van die geheimhouding mag alleen worden afgeweken als de wet daartoe verplicht of als de patiënt toestemming geeft. De zwijgplicht blijft ook na het overlijden bestaan.

In het geval van de actrice was er geen sprake van toestemming voor het verstrekken van informatie aan de Inspectie. Ook wettelijk waren de artsen daartoe niet verplicht, aldus De Jong. Ook een redenering als zou er sprake zijn van een `veronderstelde toestemming', die wel wordt gehanteerd als een nabestaande vraagt waaraan een naaste is overleden, snijdt geen hout. Ook de Inspectie is haar boekje flink te buiten gegaan, merkt De Jong op. Zij had de artsen moeten attenderen op hun zwijgplicht.