Allochtonen worden niet behandeld als barbaren

Sjoerd de Jong lanceert een woedend betoog aan het adres van de VVD omtrent haar integratievisie en de houding van de Nederlandse samenleving tegenover allochtonen in het algemeen (NRC Handelsblad, 2 maart). Allochtonen zouden worden behandeld als barbaren die moeten worden bevrijd uit de ketenen van hun eigen cultuur en worden ten onrechte gedwongen tot assimilatie.

Wat ik mis in de Jongs strijdrede is de stem van de migrant. Deze is weliswaar object van zijn aandacht, maar lijkt in zijn denktrant niet als handelend en denkend individu aanwezig. Als dat wél zo was, zou hij er zich namelijk rekenschap van geven dat veel traditionele, niet-westerse migranten de autochtone Nederlandse bevolking evenzeer als barbaren beschouwen die beschaving nodig hebben als de liberalen niet-westerse migranten in zijn ogen zien. Hij zou weten dat veel `oudkomers' niet echt verbaasd zijn over het huidige normen- en waardenoffensief, maar wél over het feit dat dit zolang uitbleef en dat normen en waarden in Nederlandse samenleving jarenlang ongrijpbaar waren. Hij zou niet over het hoofd zien dat de meeste bewoners van `allochtonenwijken' in de grote Nederlandse steden vóór een spreidingsbeleid zijn, zoals bleek uit een onderzoek door de SP. En hij zou meer oor hebben voor de klacht van een groeiend aantal jonge, zelfbewuste, in Nederland opgegroeide moslima's én van vooruitstrevende moslims als Haci Karacaer, dat de huwelijksmigratie hun emancipatie ondermijnt.

    • Rebecca Noldus